De ontwikkeling van De Haar 2
is gestart!

Woningbouwontwikkeling

De gemeente Maasdriel heeft laten weten positief tegenover een woningbouwontwikkeling te staan. De komende tijd wordt samen met de gemeente, diverse deskundige adviseurs en omwonenden het stedenbouwkundig plan verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

Voordat met de verkoop en realisatie kan worden gestart, worden de volgende stappen doorlopen: